log in

O badmintonu

Oprema

Pernate loptice

Loptica treba imati 16 pera učvršćenih u bazu. Pera se mjere od vrha baze do kraja pera i svako pero mora biti iste dužine, između 62 mm i 70 mm.

Pogreške

Pogreška pri servisu nastaje kad loptica ne padne u odgovarajuće servisno polje. Ukoliko loptica dotakne mrežu, a potom padne u odgovarajuće servisno polje servis je ispravan. Crta širine 40 mm sastavni je dio igrališta.

Pravila pojedinačne igre

Servis

Igrači serviraju i primaju servis u svojim desnim servisnim poljima ako server nema bodova ili ima paran broj bodova u tome gemu, odnosno u svojim lijevim servisnim poljima ako server ima neparan broj bodova u tome gemu.

Pravila igre u parovima

Polja i položaj na igralištu

Na početku seta suigrači proizvoljno zauzimaju pozicije na terenu.