Home O badmintonu
Pravila igre u parovima
Polja i položaj na igralištu
Na početku seta suigrači proizvoljno zauzimaju pozicije na terenu.
Igrač serverske strane izvodi servis iz desnog servisnog polja na početku gema odnosno ako ta serverska strana nema bodova ili ima parni broj bodova u tome gemu.
Igrač serverske strane servira iz lijevoga servisnoga polja kad ta serverska strana ima neparan broj bodova u tome gemu.
Za suigrača važi obrnuti obrazac.
Primatelj je onaj igrač primateljske strane koji se nalazi u dijagonalnom nasuprotnom servisnom polju u odnosu na servera.
Samo primatelj smije uzvratiti servis. Udari li lopticu primateljev suigrač ili ga ona dotakne, servisna strana osvaja bod.
Servisi se izvode naizmjenično iz jednog i drugog servisnog polja.
Igrači primateljske strane ne mijenjaju svoja servisna polja sve dok ne osvoje bod na svoj servis.
Po uzvratu servisa, lopticu može naizmjenično udariti bilo koji od igrača servisne strane te bilo koji od igrača primateljske strane sve dok je loptica u igri.
Po uzvratu servisa igrač može udariti lopticu s bilo kojeg mjesta koje se nalazi na njegovoj strani mreže.
Bodovanje
Ako primateljska strana napravi grešku ili igra prestane jer je loptica dotakla površinu igrališta unutar polja primateljske strane, servisna strana osvaja bod. Server prelazi u drugo servisno polje i ponovo servira.
Ako serverska strana napravi grešku ili igra prestane jer je loptica dotakla površinu igrališta unutar polja serverske strane, primateljska strana osvaja bod. Serverska strana time gubi pravo servisa, a primateljska strana tada postaje serverskom stranom.
Servis
U svakome gemu pravo serviranja prelazi slijedom:

1.od početnoga servera, koji je gem započeo u desnom servisnom polju

2.na suigrača početnog primatelja (servis se izvodi iz lijevoga servisnoga polja)

3.na igrača početne serverske strane koji stoji u servisnome polju sukladnom tome rezultatu

4.na igrača početne primateljske strane koji stoji u servisnome polju sukladnom tome rezultatu, itd.


Nijedan igrač ne smije servirati izvan reda, primati izvan reda, ili primiti dva uzastopna servisa u istome gemu, osim ako to nije u skladu s drugim pravilima igre.
Bilo koji od igrača pobjedničke strane može servirati prvi u sljedećem gemu i bilo koji od igrača poražene strane može primati servis.
 

Pravila badmintona

koji je osnovni cilj igre i kako servirati Izbor početnog udarca, servis, osnovna pravila bodovanja, izmjena strana. Saznaj više...

Pravila pojedinačne igre

kako igrati u dvoje Server i primatelj naizmjence udaraju lopticu sve dok je loptica u igri. Saznaj više...

Pravila igre u parovima

kako igrati u četveroPolja i položaj na igralištu, bodovanje, servis. Saznaj više...

Pogreške u igri

pogreške pri servisu i tijekom igre Pogreška pri servisu nastaje kad loptica ne padne u odgovarajuće servisno polje. Saznaj više...

Oprema

saznajte više o opremi za badmintonPernate loptice, loptice koje nisu pernate, reket, teren. Saznaj više...